+420 777 018 679
tereza@vyuka-anglictiny-plzen.cz

Soukromá výuka angličtiny

Soukromá výuka angličtiny má značné výhody časové, metodologické a obsahové flexibility. Dle požadavků studenta vypracuji individuální studijní plán a tímto způsobem je individuální výuka jednoznačně i nejkvalitnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem výuky.
Soukromá výuka angličtiny

Překladatelská činnost

Hledáte cenově dostupné překladatelské služby? Překládání je jednou z mých nejhlavnějších činností. Zajistím pro Vás různé druhy překladů. Mezi nabízené překladatelské služby patří překlady informativní sloužící pro informaci klienta, není zde řešeno formátování a ani slohový styl a jejich cena je nižší a doba vyhotovení krátká.
Překladatelská činnost

Tlumočení do anglického nebo z anglického jazyka

Mezi další mnou nabízené služby patří tlumočení. Poskytnu kvalitně a profesionálně odvedenou práci tlumočníka. Dbám na dodržování tlumočnické etiky i veškerých zásad patřících k tlumočnické činnosti.
Tlumočení

Firemní výuka angličtiny

Hledáte zkušeného lektora pro výuku angličtiny přímo u vás ve firmě? Na základě bohatých zkušeností s výukou angličtiny ve firmách jsem schopna zorganizovat, jak výuku individuální pro jednoho zaměstnance, tak i pro více skupin různých úrovní pokročilosti i různých oborových požadavků. Spolupracuji s personalisty či zaměstnanci firmy zodpovícajícími za jazykové vzdělávání ve firmě.
Firemní výuka angličtiny

Soukromá výuka angličtiny

Potřebujete individuální a citlivý přístup při snaze naučit se cizímu jazyku?

Soukromá výuka angličtiny má značné výhody časové, metodologické a obsahové flexibility. Dle požadavků studenta vypracuji individuální studijní plán a tímto způsobem je individuální výuka jednoznačně i nejkvalitnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem výuky. Ideálně si studenti sami stanoví, kolik hodin se chtějí učit, den a dobu výuky, v případě zaneprázdnění lze domluvit i náhradní termín. Soustřeďuji se na výuku toho, co studenti potřebují nejvíce a to na všech úrovních, včetně angličtiny oborové a obchodní.

Potrpíte si na profesionalitu a uvítáte nový metodologický přístup ve výuce jazyka?

V počátcích výuky anglického jazyka stanovím cíle programu dle potřeb studentů, včetně určení vstupní znalostní úrovně. Studenty obeznámím s náplní výuky, výukovým materiálem a metodologií zavedenou do studia dle studijního typu studenta či celé skupiny. Častost výuky je na domluvě, ideálně i dle náročnosti studijního cíle.

Líbí se Vám netradiční způsob výuky?

Kladu důraz na motivaci studentů pro studium angličtiny, rovněž tak na zajímavost lekcí, které musí studenty zaujmout. Výuka se vždy plně přizpůsobí učebnímu typu studentů, tudíž převažuje výuka neškolská a dynamická, která zaujme a není vnímána jako otravné biflování, které všichni známe ze škol. Již po několika hodinách by studenti měli pozorovat výrazné zlepšení a to i na úrovni začátečníků. Respektuji osobnost studenta a snažím se tak vyhovět potřebám jak individálním tak všeobecným u skupin, podporuji sebevědomí studentů a pomohu překonat stud. 

Používám metodologii nedirektivní, podporující a usnadňující zapamatování, výuky prokládám hrami a aktivitami díky kterým upevní studenti základy a udrží hovorový jazyk živý. V důsledku veliké vytíženosti dospělých kladu důraz na to, aby si studenti odnesli z lekcí co nejvíce a nemuseli tak věnovat příliš času domácí přípravě.

Sydney

Chcete se naučit plynule konverzovat?

Dalším velmi podstatným prvkem výuky anglického jazyka je konverzace a to již od úplných začátků. Studenti se zbavují studu dělat chyby a učí se používat jazyk aktivně a zároveň získávají komunikační návyk. Zaměřuji se na běžné situace života, u pokročilých se anglická konverzace zaměří tématicky dle přání a charakteru studentů, či jejich oborových požadavků. Kladu důraz také na poslech, výslovnost a frázování. Rozšiřování anglické slovní zásoby formou živých příběhů a dialogů je velmi účinné, umožňuje učit se slovíčka nenásilně, taktéž pomocí  poslechu autentických nahrávek rodilých mluvčí. Anglická gramatika se přirozeným způsobem podsouvá studentům během výuky, není jejím nejdůležitějším prvkem, ale jen jednou ze součástí jazyka. Důležité je vnímat jej jako celek, ne soustředit se jen na jeho určitou část. Nejpodstatnější je přeci porozumět a dorozumět se.

Ceník

Soukromá výuka 300 Kč á 60min.
Konverzace 250 Kč á 60min.
Děti školního věku 250 Kč á 45min
Ostatní smluvně